fbpx

About amjusawa

עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים תנאי דיור נוחים. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה משפיע רק על רצונותיה של הילדה עצמה, מכיוון שתשלום עבור ההסדר מתרחש בדיוק על כתפי הדגם. העלות הממוצעת של השכרה יומית בבית בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. פחמים מגברים נלקחים על ידי עובדים בעצמם. מטרת העדיפות של סוכנות הליווי שלנו ישראל https://www.israelxclub.co.il/ – לספק לבנות תעסוקה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים כדי להפוך שירותים באופן בלעדי לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שמאפשרת לבסס שותפות ארוכה, אשר תהיה נוחה לעובדים ולקוחותינו.